Herediter Anjiyoödem

Herediter Anjiyoödem hastalığı ve sebepleri ile ilgili bir kısa film.
Centurion Pharma desteği ile, Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği için hazırlanmıştır.