İletişim kuran, düşünen, sorgulayan, risk alan, bilgili, ilkeli, duyarlı açık fikirli, dengeli, yansıtan çocuklar için

“To the children who are communicator, inquirer, thinker, risk taker, knowledgeable, principled, caring, open-minded, balanced and reflective”