Hacettepe Üniversitesi Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı

 

Ülkemizdeki ilk pediatrik allerji kliniği olarak, 1960 yılında Dr.Kemal Özkaragöz tarafından Prof.Dr.İhsan Doğramacı’nın isteği ve destekleri ile kuruldu. Bölüm başkanlığını 1960-1979 yılları arasında yapan Prof. Özkaragöz’ün 1979 yılındaki emekliliğinin ardından bölüm başkanlığını 1979-2001 yılları arasında Prof.Dr.Yıldız Saraçlar, 2001-2007 yılları arasında Prof.Dr.Gönül Adalıoğlu ve 2007- 2013 yılları arasında ise Prof.Dr.Ayfer Tuncer yürüttü. Prof. Saraçlar, Prof. Adalıoğlu ve Prof. Tuncer  ülkemizde allerji bilim dalının kurulmasında ve gelişmesinde önemli rol üstlendiler. Hem ülkemizdeki üniversite ve eğitim hastanelerindeki allerji bölümlerini kuran öğretim üyelerinin çoğunu  yetiştirdiler, hem de 1985 yılında Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği kurulmasına öncülük ettiler. Bölüm, kuruluşundan 1990 yılına kadar çocuk hastaların yanı sıra erişkin hastalara da hizmet verdi ve yetişkin allerji uzmanları da yetiştirdi. Bölümün ismi 1996 yılında hizmet ettiği hasta popülasyonu göz önüne alınarak Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı olarak değiştirildi.

Bölümde halen tüm allerjik hastalıkların tanı ve tedavisi en yüksek teknoloji ve güncel bilimsel anlayışa dayanarak yapılmaktadır. Solunum fonksiyon testi laboratuvarında astım ve ilişikili hastalıkların tanı ve tedavisi için spirometre, tüm vücut pletismografisi, egzersiz, histamin, metakolin, adenozin ve hipertonik salin ile bronş provokasyon testleri  yapılmaktadır. Allerjik rinitli hastaların nazal yayma incelemesi, nazal provokasyon testleri ve rinomanometrik ölçümlerini yapan Rinoloji Laboratuvarı mebcuttur. Tanısal amaçlı olarak epidermal ve intradermal allerji deri testleri yapılmakta olup gerekli hastalara immünoterapi tedavisi verilmektedir. Besin ve ilaç allerjisinde tanısal amaçlı olarak testlerin yanısıra provakasyon ve desensitizasyon tedavisi uygulanmaktadır. Bilim Dalı’nın araştırma laboratuvarında sağlık hizmetine destek olarak ImmunoCap yöntemi ile spesifik IgE, ECP ve triptaz ölçümleri yapılmakta ve besin allerjen ekstreleri üretilmektedir. Ayrıca araştırma laboratuvarında; genetik, moleküler ve hücresel çeşitli teknikler kullanılarak allerjik hastalıkların bilinmeyen yönleri aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Mevcut Akademik Kadro:

Prof.Dr.Bülent E. Şekerel (Bilim Dalı Başkanı),

Doç.Dr.Özge U. Soyer

Doç.Dr.Ümit Şahiner

Doç.Esra Birben (Araştırma Laboratuvar Sorumlusu),

Bölümden Emekli Olan Öğretim Üyeleri:  Prof.Dr.Kemal Özkaragöz (1979), Prof.Dr.Yıldız Saraçlar(2001), Prof.Dr. Gönül Adalıoğlu(2007), Prof.Dr.Ayfer Tuncer(2013), Prof.Dr.Ömer  Kalaycı(2013).

Bölümden Ayrılan Öğretim Üyeleri: Prof.Dr.Cansın Saçkesen (2014)