Kitapları

Ekran Resmi 2017-02-14 15.40.37

Bu kitap ülkemizde çocukluk çağı astımı üzerine hekimlerin bilgilendirmelerine yönelik yazılmış ilk eserdir. Dr.Şekerel’in editörlüğünü yapmtığı 200 sayfalık bu eser  çocukluk çağı astımı üzerine ülkemizin önde gelen 17 akademisyenin  katkıları ile oluşmuştur. Astımın tanı, tedavi ve klinik özellikleri irdelenmektedir . Poyraz Tıbbi Yayıncılık  tarafından 2008 yılında 2000 adet basılan kitap tükenmiştir. 

Ekran Resmi 2017-02-14 15.41.20

Allerjk rinit hakkında hekimlere yönelik yazılmış 300 safalık bu eser Dr.Şekerel’in editörlüğünde oluşturulmuştur. Kitaba, ülkemizin önde gelen  çocuk allerji,  erişkin allerji ve KBB  uzmanı  28 akademisyen katkıda bulunmuştur. Eserde allerjik rinitin klinik  özellikleri, tanısı, tedavisi ayrıntılı olarak incelemekte, pratik bilgiler ve  tedavi ilkeleri verilmektedir.  Bilimsel Tıp Yayınevi tarafından2010 yılında  3000 adet basılan kitap tükenmiştir. 

Ekran Resmi 2017-02-14 15.42.02

Bu kitap ülkemizde çocukluk çağı allerji, astım ve immünolojisi üzerine hekimlerin bilgilendirmelerine yönelik yazılmış ilk kaynak kitaptır(textbook). Dr.Şekerel’in editörlüğünde 100ü aşkın bilim insanının katkıları ile oluşturulmuştur. İmmün sistemin çalışma ilkeleri,  immün sistem yetersizlikleri/bozuklukları, allerjik hastalıklar, allerjinin mekanızmaları ve astım ayrıntılı olarak irdelenmekte, tanı ve tedavi için güncel bilgler verilmektedir. 1000 sayfalık bu eser ülkemiz dışında Azerbeycan, Makedonya gibi Türkçe konuşan hekimlerin bulunduğu ülkelerden de talep görmştür.   ADA Yayıncılık  tarafından 1000 adet basılan kitap tükenmek üzeredir. 

Resim1

Bu kitap ülkemizde inek sütü alerjisi üzerine hekimlerin bilgilendirmelerine yönelik yazılmış ilk eserdir. Dr.Şekerel’in editörlüğünü yaptığı 110 sayfalık bu esere ülkemizin önde gelen 13 çocuk allerji ve çocuk gastroenteroloji uzmanı yanısıra bir de detisyen katkıda bulunmuştur. İnek sütü protein allerjisinin farklı kinik özellikleri, tanısı, tedavisi en güncel gelişmeler/bulgular eşliğinde derlenmiştir. Poyraz Tıbbi Yayıncılık  tarafından 2015 yılında1500 adet basılan kitap kısa süre içinde tükenmiştir.