Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel

1963 yılında ABD’de doğdu.

Orta öğrenimini Istanbul Erkek Lisesi’nde, tıp eğitimini Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1993 yılında pediatri uzmanı, 1996 yılında pediatrik allerji uzmanı, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. Allerji uzmanlığı, 2005 yılında European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI, Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi) tarafından onaylandı.

1997 yılında ABD Pennsylvania Üniversitesi Philadelphia Çocuk Hastanesinde Prof.Dr Micheal Grunstein ile ve 2003-2006 yılları arasında 15 ay süre ile İngiltere Southampton Üniversitesi Allerji ve Solunum Hastalıkları Bölümünde Prof. Dr. Anthony Frew ile ortak çalışma ve araştırmalarda bulundu.

Allerji-Astım-İmmünoloji Dergisi’nde 2002-2005 yılları arasında yardımcı editör, 2005-2008 yılları arasında ise editör olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel derneklerin üyesi olan Dr.Şekerel iki yıl süre ile Türkiye Milli Pediatri Derneği yönetim kurulu üyeliği yanısıra  Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Yönetim Kurulunda saymanlık, iletişim sorumluluğu ve genel sekreterlik gibi görevlerde bulundu. 2016 yılında Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği başkanlığına seçildi.

Tıp Eğitimi ve Felsefesi üzerine eğitim görmüş ve bir süre Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında çalışmıştır.

Ülkemizin önde gelen 30 allerji ve astım kliniğinin üyesi olduğu ve çocukluk çağı astımı üzerine çok merkezli araştırmalar yürüten TURPEDAS (Türkiye Pediatrik Astım Çalışma Grubu) isimli araştırma grubunun kurucusu ve koordinatörüdür.

2008 yılında “Türkiye Astım Tanı ve Tedavi Rehberi”ni yazan ve güncelleyen grupta yer alan Dr.Şekerel, ayrıca 2009 yılında GINA (Global Initiave for Asthma, Küresel Astım Girişim Grubu) Pediatrik Astım Tanı ve Tedavi Rehberinin hazırlanmasına katkıda bulundu.

Ocak 2017 itibarıyla uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanmış 110’in üzerinde makalesi vardır ve bunlar bugüne değin yaklaşık 1300 kez atfedilmişlerdir.

Çocukluk Çağı Astımı” (2008),  “Allerjik Rinit” (2011), “A’dan Z’ye İnek Sütü Protein Allerjisi” (2016) isimli üç kitabın yanısıra “Çocukluk Çağında Allerji, Astım İmmünoloji”(2015)  isimli kaynak kitabın(textbook) hem yazar hem de editörüdür.

İngilizce ve Almanca bilen Dr.Şekerel bilimsel araştırmalarını çocukluk çağı allerjik hastalıkları üzerine yürütmektedir.

Çeşitli “Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi ” (EAACI, European Academy of Allergy and Clinical Immunology) ve “Dünya Allerji Organizasyonu” (WAO, World Allergy Organisation) kongre ve sempozyumlarına konuşmacı ve oturum başkanlıkların bulundu. 2021 yılında Istanbul’da yapılacak olan “Dünya Allerji Kongresi” başkanlığını Prof.Dr.Dilşad Mungan ile birlikte yapacaktır.

Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Güncelleme tarihi 01.01.2017