Alerji

Alerji Nasıl Geçer?

Alerjinin belirli bir başlangıç yaşı yoktur. Her yaşta ortaya çıkabilir. Bazen geçerek, bazen azalarak,  bazen kaybolup yeniden belirerek, bazen şekil değiştirerek ve bazen de giderek  artan bir seyir gösterebilir. Bu nedenle “alerji nasıl geçer” sorusunun birden fazla yanıtı vardır. Bunun biraz ayrıntısına girmeden önce alerjinin bağışıklık sistemimizin bir hatasından ileri geldiğini, alerjinin bazen bir, bazen de birden fazla organ sistemimizi tutabileceğini ve alerjinin besinden polene, ilaçtan mesleki alerjiye kadar değişebileceğini anımsamakta yarar var. Kısaca söylemek gerekirse; alerjinin etkilediği organ sistemine, alerjinin türüne ve alerjinin şiddetine göre bu soruya verilecek yanıt değişecektir.  Örnek vermek gerekirse , tüm inek sütü protein alerjisi olan çocukların %50-70’inde alerji zamanla geçer. Ama inek sütü alerjisi “anafilaksi” gibi denen  klinik görünüme neden oluyorsa yani şiddetli reaksiyon ile seyrediyorsa geçme şansı hem daha düşüktür hem de geçecekse bu daha uzun sürer. İnek sütü alerjisi sadece “kanlı mukuslu kaka” şeklinde seyrederse geçme olasılığı hem çok daha yüksek hem de çok daha erken olacağı anlamı taşır. Alerji testleri çok kuvvetli  pozitif olanlarda zayıf pozitif olanlara göre geçme oranı daha düşük ve süresi uzundur.

Alerjiye Ne İyi Gelir?

Özetle hekiminiz çocuğunuz alerjisinin geçip geçmeyeceğini değerlendirirken çocuğunuzu tıbben  tanıması gerekir ve bu değerlendirmesini önceden edinmiş deneyimler(hem kendi hem de literatür bilgileri eşliğinde) ile kıyaslayarak yapacaktır. Doğrusu, vereceği yanıt bir olasılık hesabına dayanır ve mutlak gerçekleşecek demek değildir, çünkü tıp matematik gibi kesin kurallara bağlı değildir. Ama, hekiminizin deneyimi ve birikimi bu soruya alınacak yanıtın doğuluğunu belirleyecek önemli bir değişkendir.

Alerji bağışıklık sistemindeki hatalı yanıttan ileri gelir ve günümüzde bu hatayı  ortadan kaldıran kesin bir tedavi yoktur. Genelde alerji tedavisi alerjenden sakınma, koruyucu tedavi ve yakınmaların rahatlatılmasına dayanır. Bazı destekler alerjinin seyri, yoğunluğu, şiddeti ve süresi üzerine olumlu etkiler sağlayarak doğal seyrini değiştirebilir. Bunların başında immünoterapi ismi verilen tedavi gelir. Bu tedavi alerjenin hekim kontrolünde vücuda tedrici olarak verilmesine dayanır. Böylece  bağışıklık sistemindeki anormal yanıtların düzeltmesi amaçlanır. İmmünoterapi her alerjik hastaya uygulanmaz. Özel koşulları uyan hastalarda ve  ilaç tedavilerinden yeterli yarar görmeyenlerde veya çok ilaç kullanması gerekenlerde kullanılır. Çocuğunuzda immünoterapi gerekip gerekmediğinin ayrıntılarını hekiminizle tartışmanız gerekir.